ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดตามประกาศรายชื่อสอบ กรมการปกครอง และสาระสำคัญที่ควรทราบ ดังนี้

มีผู้สมัครสอบสอบทั้งสิ้น 12,410 คน กรมการปกครองจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) ดังนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
กรมการปกครอง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. รายละเอียดสถานที่สอบ ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ.ราชวิถื เขตดุสิต กทม. เลขที่ประจำตัวสอบ 5900001 - 5904697
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กทม. เลขประจำตัวสอบ 4504968 - 5912410

รายละเอียด กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ปลัดอำเภอ ที่เปิดสอบปี 2559

Comment

Comment:

Tweet