ประกาศ สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่ได้รับวุฒิปริญญาเอกทางกฏหมายมหาชนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
- ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
- อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 21,000 บาท
- จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดสอบ
ผู้สมัครสอบงานราชการ สำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานวิชาการคดีปกครองในการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เปรียบเทียบแนวคำวินิจฉัยคำพิพากษา คำสั่งในคดีปกครองของไทยกับคำวินิจฉัยคดีปกครองของต่างประเทศ พัฒนาหลักกฎหมายมหาชนและหลักกฎหมายปกครองของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ช่วยเหลือตุลาการศาลปกครองในการดำเนินคดีปกครองตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สำนักงานศาลปกครองหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ผู้สมัครสอบ สำนักงานศาลปกครอง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกทางกฏหมายมหาชน ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง หรือจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
 
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบ พนักงานคดีปกครอง
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet