ด้วยกรมสรรพสามิต เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป โดยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กรมสรรพสามิต จึงประกาศรับสมัครสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ กรมสรรพสามิต ตามประกาศกรมสรรพสามิต เปิดสอบ สามารถดูรายละเอียด ตำแหน่งงานที่กรมสรรพสามิต เปิดสอบ อัตราว่างที่กรมสรรพสามิตจะบรรจุแต่งตั้ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบ จะได้รับ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามประกาศ กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
 
 
ตำแหน่งงาน กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เปิดสอบ
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี(คนพิการ) กลุ่มงานบริการ 
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
จำนวนที่จะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก กรมสรรพสามิตจะบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ กรมสรรพสามิต
  1. ผู้สมัครสอบ กรมสรรพสามิต ต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ
  2. ผู้สมัครสอบ กรมสรรพสามิต ต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวท. ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.ปลาย หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
  3. ผู้สมัครสอบ กรมสรรพสามิต ต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.ปลาย หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน

สำหรับรายละเอียด กรมสรรพสามิต เปิดสอบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ กรมสรรพสามิต เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 

 
 

Comment

Comment:

Tweet