ประกาศผลสอบ กรมสรรพากร งานวันนี้ parttimejobb.com ขอแนะนำ ประกาศผลสอบ กรมสรรพากร สำหรับผู้ สมัครสอบ กรมสรรพากร คงรอ ประกาศผลสอบ กรมสรรพากร วันนี้เราขอแนะนำ ประกาศผลสอบ กรมสรรพากร รายละเอียดตาม ประกาศผลสอบ กรมสรรพากร และกรมสรรพากร ได้ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ กรมสรรพากร ดังนี้
 

ประกาศผลสอบ กรมสรรพากร 2555 กรมสรรพากร ประกาศผลสอบ ภาค ข กรมสรรพากร ประกาศผลสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์


ตามที่ได้มีประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมสรรพากร ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ โดย กรมสรรพากร ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ไปแล้ว นั้น บัดนี้ กรมสรรพากร ได้ประมวลผลการสอบ กรมสรรพากร ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็บเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สอบ กรมสรรพากร ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 9 แห่งประกาศกรมสรรพากร ที่ทำข้อสอบ กรมสรรพากร ได้ตามเกณฑ์ที่ กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครสอบ คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศผลสอบ กรมสรรพากร ดังนี้ ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ จำนวน 1,525 ราย และตำแหน่งตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 1,636 ราย รวมทั้งสิ้น 3,161 ราย ดังเอกสาร ประกาศผลสอบ กรมสรรพากร แนบ 1 ข. กรมสรรพากร กำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ กรมสรรพากร ให้ผู้สอบผ่าน กรมสรรพากร ตามประกาศผลสอบ กรมสรรพากร เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดไว้ใน ประกาศผลสอบ กรมสรรพากร ตามเอกสารแนบ 2 ค. เอกสารหลักฐานที่ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ค. ของผู้สอบผ่านต้องนำมายื่นในวันสอบ ภาค ค. ตามรายละเอียด กรมสรรพากร ประกาศผลสอบ เอกสารแนบ 3 สำหรับผู้ สมัครสอบ กรมสรรพากร และได้เข้าทดสอบ แล้วนั้นสามารถติดตาม ดูผลสอบ กรมสรรพากร ได้ดังนี้
 

Comment

Comment:

Tweet

Of course, what a great blog and enlightening posts, I will bookmark your website.All the Best!

#41 By d3 gold (103.7.57.18|1.85.134.33) on 2013-04-08 10:50

#40 By นางสาวกรณิกา วิงวอน (103.7.57.18|118.172.98.135) on 2013-01-21 09:54

#39 By ปิยกาจญ (103.7.57.18|180.180.169.69) on 2012-11-16 21:35

#38 By ปิยกาจญ (103.7.57.18|180.180.169.69) on 2012-11-16 21:35

#37 By ชายธงฉาน สุวรรณ (103.7.57.18|180.180.53.93) on 2012-10-10 11:39

#36 By ชายธงฉาน สุวรรณ (103.7.57.18|180.180.53.93) on 2012-10-10 11:38

#35 By นางอัศณี เกิดพิพัฒน์ (103.7.57.18|182.52.89.88) on 2012-09-27 10:34

#34 By สุพรรณี ทองก้อน (103.7.57.18|203.188.42.42) on 2012-09-13 14:17

#33 By อรพรรณ วงศาทิพย์ (103.7.57.18|101.109.245.104) on 2012-08-26 11:42

#32 By จุฬา นาโสก (103.7.57.18|58.8.161.138) on 2012-08-08 17:11

#31 By ณัชรี วันชูเสริม (103.7.57.18|192.168.222.151, 182.52.133.204) on 2012-07-19 19:21

#30 By นางสาวฐิติมา เหลืองอ่อน (103.7.57.18|10.1.18.242, 110.164.93.102) on 2012-07-19 09:17

#29 By ชาลิสา อำแพงใต้ (103.7.57.18|125.25.18.93) on 2012-07-17 14:51

#28 By นสสิมาทิพย์ มีเดช (103.7.57.18|118.173.35.240) on 2012-07-17 10:46

#27 By ก (103.7.57.18|171.7.136.119) on 2012-07-16 20:37

#26 By จริญญา (103.7.57.18|58.9.65.55) on 2012-07-16 18:21

#25 By จริญญา (103.7.57.18|58.9.43.26) on 2012-07-15 12:06

#24 By ลากิุล (103.7.57.18|27.55.13.224) on 2012-07-14 16:19

#23 By ณัชรี วันชูเสริม (103.7.57.18|192.168.222.142, 182.52.133.170) on 2012-07-13 19:06

#22 By ณัชรี วันชูเสริม (103.7.57.18|192.168.222.142, 182.52.133.170) on 2012-07-13 19:04

#21 By นส เกสินี หาญชัยสิริพร (103.7.57.18|182.52.127.59) on 2012-07-10 20:17

#20 By เกสินี หารชัยสิริพร (103.7.57.18|182.52.127.59) on 2012-07-10 19:58

#19 By อำพรรณ บัวเมือง (103.7.57.18|171.4.147.169) on 2012-07-07 02:25

#18 By ระพีพร สุรภาพ (103.7.57.18|223.207.22.149) on 2012-07-05 22:41

#17 By ศิวาภรณ์ (103.7.57.18|101.108.141.69) on 2012-07-04 19:48

#16 By นายนัฐพล บุญนิล (103.7.57.18|180.183.182.240) on 2012-07-04 15:05

#15 By นายพิทักษ์พงาษ์ มณีพันธ์ (103.7.57.18|1.2.146.233) on 2012-06-29 09:31

#14 By ณัฐพล ไตรรัตน์เจริญ (103.7.57.18|101.108.149.205) on 2012-06-29 09:13

RM5QXh <a href="http://hbxomrhglojr.com/">hbxomrhglojr</a>, sdojwtiqgwwd, [link=http://rbytqnuskdzh.com/]rbytqnuskdzh[/link], http://fvcokyqvbpkm.com/

#13 By sqhhtsll (103.7.57.18|188.92.77.12) on 2012-06-28 13:40

#12 By ระพีพร สุรภาพ (103.7.57.18|171.4.36.5) on 2012-06-26 22:21

#11 By เกสินี หาญชัยสิริพร (103.7.57.18|192.168.1.114, 180.183.85.83) on 2012-06-18 15:36

#10 By นางสาวมยุรี แซ่ลิ่ม (103.7.57.18|117.121.220.51) on 2012-06-14 16:59

#9 By นางสาวพธูภัทร ภู่ประเสริฐ (103.7.57.18|117.121.220.51) on 2012-06-14 16:58

#8 By นายพีระพัฒน์ กังแฮ (103.7.57.18|223.204.149.136) on 2012-06-13 21:48

#7 By นางสาวจุฑารัตน์ ปราบพาล (103.7.57.18|192.168.3.42, 203.172.236.11) on 2012-06-13 18:23

#6 By น.ส.สุภาพ (103.7.57.18|182.52.48.7) on 2012-06-13 09:40

#5 By น้ำผึ้ง วาจางามเลิศ (103.7.57.18|125.26.11.60) on 2012-06-11 15:10

#4 By ณัฐพร (103.7.57.18|125.26.38.14) on 2012-06-11 14:47

#3 By นายวิรัตน์ วงศ์มิตรไมตรี (103.7.57.18|125.24.112.179) on 2012-06-11 13:34

#2 By น.ส.เรณู เวียงคำ (103.7.57.18|183.88.74.175) on 2012-06-10 15:28

#1 By น.ส.เรณู เวียงคำ (103.7.57.18|183.88.74.175) on 2012-06-10 15:28