ประกาศผลสอบ นักเรียนนายสิบ 2555 ผลสอบนายสิบทหารบก 2555 กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศผลสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก 2555 ผลสอบนายสิบ รอบแรก ปี 2555

สำหรับเพื่อน ๆ ที่รอบ ผลการสอบ นักเรียนนายสิบ 2555 ผลสอบนายสิบทหารบก 2555 วันนี้ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ประกาศผลสอบ นักเรียนนายสิบ 2555 ผลสอบนายสิบทหารบก 2555 (รอบแรก) เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับผลสอบ นักเรียนนายสิบ 2555 ผลสอบนายสิบทหารบก 2555 ดูรายละเอียดผู้สอบผ่านภาควิชาการรอบแรก ได้ที่นี่ค่ะ
 
รายละเอียด ประกาศผลสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก คลิกที่นี่ ประกาศผลสอบ นักเรียนนายสิบ 2555 ผลสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก 2555 รอบแรก
 
สิ่งสำคัญที่ควรทราบในการสอบรอบสอง
 - ผู้เข้ารับการสอบรอบสองให้จดจำลำดับที่ในประกาศผลสอบให้ดีแล้วไปเข้ารับการทดสอบรอบสองในวันเวลาที่กำหนด

   ข้อสำคัญ ต้องไปถึงสถานที่สอบ ร.11 รอ. (บางเขน) ก่อน 06.00 น. ทุกนาย
 - การแต่งกาย ควรเตรียมชุดพละ 2 ชุด (ใส่ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 1 ชุดและใส่สอบสัมภาษณ์และตรวจโรค 1 ชุด)
 - ในวันทดสอบรอบสอง ให้ตัดผม,โกนหนวด,เครา และตัดเล็บมือเล็บเท้าให้เรียบร้อย
 
รายละเอียด ประกาศผลสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก คลิกที่นี่ ประกาศผลสอบ นักเรียนนายสิบ 2555 ผลสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก 2555 รอบแรก

Comment

Comment:

Tweet

#265 By นายทวี (103.7.57.18|203.114.105.109) on 2013-04-18 12:47

#264 By อ่อนทอง (103.7.57.18|58.64.48.173) on 2013-03-18 18:51

ขอให้ผ่าน สาธุ

#263 By นายอนุวัฒน์ วงค์ทอง (103.7.57.18|119.42.94.64) on 2013-03-18 12:00

#262 By พงษ์ศักดิ์ (103.7.57.18|125.27.140.64) on 2013-03-17 19:32

#261 By สมชาย (103.7.57.18|182.52.88.122) on 2013-03-17 12:04

#260 By คมกฤต (103.7.57.18|118.172.80.158) on 2013-03-16 22:24

#259 By นวมินทร์ หาญคำ (103.7.57.18|171.5.188.7) on 2013-03-16 22:01

#258 By วทัญญูู เเก้วกุล (103.7.57.18|182.232.52.10) on 2013-03-16 21:21

#257 By วทัญญูู เเก้วกุล (103.7.57.18|182.232.52.10) on 2013-03-16 21:19

#256 By สิรภพ (103.7.57.18|171.4.221.89) on 2013-03-16 20:13

นายนพรัตน์

#255 By นพรัตน์ (103.7.57.18|183.89.68.15) on 2013-03-16 19:13

#254 By นฤเบศร์ วงศ์สุต๋า (103.7.57.18|171.4.210.34) on 2013-03-16 19:11

#253 By นฤเบศร์ วงศ์สุต๋า (103.7.57.18|171.4.210.34) on 2013-03-16 19:10

#252 By นฤเบศษ์ (103.7.57.18|171.4.210.34) on 2013-03-16 19:07

#251 By (103.7.57.18|1.0.139.37) on 2013-03-16 18:05

#250 By ยศธร สุบบรณวงศ์ (103.7.57.18|113.53.217.205) on 2013-03-16 16:32

#249 By นพกิจ พวงจำปา (103.7.57.18|172.16.1.32, 58.9.195.17) on 2013-03-16 16:06

#248 By นพกิจ พวงจำปา (103.7.57.18|172.16.1.32, 58.11.166.214) on 2013-03-16 15:18

#247 By นพกิจ พวงจำปา (103.7.57.18|172.16.1.32, 58.11.166.214) on 2013-03-16 15:15

#246 By สิทธิชัย (103.7.57.18|223.205.149.188) on 2013-03-16 14:14

#245 By นายวชิระ อุดมสุขสวัสดิ์ (103.7.57.18|110.49.243.204) on 2013-03-16 13:14

#244 By อภิชัย ขุนประดิษฐ (103.7.57.18|115.67.66.255) on 2013-03-16 12:55

#243 By อนุวัฒน์ (103.7.57.18|171.5.209.15) on 2013-03-16 12:15

#242 By อนุวัฒน์ โพธิ์เลิง (103.7.57.18|171.5.209.15) on 2013-03-16 12:09

#241 By อนุวัฒน์ โพธิ์เลิง (103.7.57.18|171.5.209.15) on 2013-03-16 12:09

#240 By สุรเชษฐ ป้องเศร้า (103.7.57.18|113.53.92.65) on 2013-03-16 12:02

#239 By สุรเชษฐ ป้องเศร้า (103.7.57.18|113.53.92.65) on 2013-03-16 11:59

#238 By สุรเชษฐ ป้องเศร้า (103.7.57.18|113.53.92.65) on 2013-03-16 11:59

ขอผลคะแนนผลสอบหน่อยคับ

#237 By สราวุฒิ (103.7.57.18|106.0.202.61) on 2013-03-16 11:35

#236 By พลทหารนรินทร์ (103.7.57.18|1.1.234.196) on 2013-03-16 10:28

#235 By สุทธิศักดิ์ วันสูงเนิน (103.7.57.18|183.89.72.55) on 2013-03-16 10:17

#234 By นาย แสงอนันต์ พรมเลิศ (103.7.57.18|192.168.1.3, 119.42.95.249) on 2013-03-16 09:59

#233 By ดนันท์ ผลทิพย์ (103.7.57.18|124.120.76.112) on 2013-03-16 09:48

#232 By นายณรงค์ฤทธิ์ สุจริต (103.7.57.18|223.207.104.207) on 2013-03-16 09:44

#231 By อรรถชัย คุ้มภัย (103.7.57.18|58.181.134.142) on 2013-03-16 09:16

#230 By สนธยา ไข่ชัยภูมิ (103.7.57.18|101.51.203.95) on 2013-03-16 09:13

พิทักษ์ไพร  สิงหถินเลขที่ 114282
big smile

#229 By พิทักไพร สิงหถิน (103.7.57.18|124.121.85.23) on 2013-03-16 09:09

#228 By เตชภณ (103.7.57.18|118.172.94.163) on 2013-03-16 09:09

#227 By เตชภณ (103.7.57.18|118.172.94.163) on 2013-03-16 09:08

#226 By สนธยา ไข่ชัยภูมิ (103.7.57.18|101.51.196.136) on 2013-03-16 09:06

#225 By พิทักไพร สิงหถิน (103.7.57.18|124.121.85.23) on 2013-03-16 09:06

#224 By (103.7.57.18|125.26.17.82) on 2013-03-16 09:05

#223 By พิทักไพร สิงหถิน (103.7.57.18|124.121.85.23) on 2013-03-16 09:04

#222 By สนธยา ไข่ชัยภูมิ (103.7.57.18|101.51.196.136) on 2013-03-16 09:03

#221 By พิทักไพร สิงหถิน (103.7.57.18|124.121.85.23) on 2013-03-16 09:03

#220 By นายวิวัท แสงมณี (103.7.57.18|223.207.101.183) on 2013-03-16 08:41

#218 By พลฯ กิตติกร (103.7.57.18|125.26.19.203) on 2013-03-16 08:09

#219 By พลฯ กิตติกร (103.7.57.18|125.26.19.203) on 2013-03-16 08:09

#217 By กิตติกร (103.7.57.18|125.26.19.203) on 2013-03-16 08:06