ด้วย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัด กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตาม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้

กลุ่มวิชาเอกที่เปิดสอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี และขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 11 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวม 51 อัตรา ดังนี้

1. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 13 อัตรา
2. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา
3. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 10 อัตรา
4. กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา
5. กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 4 อัตรา
6. กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
7. กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
8. กลุ่มวิชาเอกเคมี จำนวน 3 อัตรา
9. กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
10. กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
11. กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดคลิกที่นี่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปิดสอบครูผู้ช่วย

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค รวมจำนวนที่จะบรรจุแต่งตั้ง 1,263 อัตรา นั้น การรับสมัครสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วิชา เกณฑ์คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

วันเวลาในการสอบคัดเลือก
1. วุฒิปริญญาโท
กำหนดดำเนินการทดสอบในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559

2. วุฒิปริญญาตรี
กำหนดดำเนินการทดสอบในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559

3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
กำหนดดำเนินการทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2559 ดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดตามประกาศรายชื่อสอบ กรมการปกครอง และสาระสำคัญที่ควรทราบ ดังนี้

มีผู้สมัครสอบสอบทั้งสิ้น 12,410 คน กรมการปกครองจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) ดังนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
กรมการปกครอง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. รายละเอียดสถานที่สอบ ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ.ราชวิถื เขตดุสิต กทม. เลขที่ประจำตัวสอบ 5900001 - 5904697
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กทม. เลขประจำตัวสอบ 4504968 - 5912410

รายละเอียด กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ปลัดอำเภอ ที่เปิดสอบปี 2559